Velkommen!

Ny søknad om plass i barnehage eller SFO
Ved første gangs søknad i barnehage eller SFO skal du ikke velge Logg inn med ID-porten.
Dette gjelder også ved søknad til en annen barnehage eller SFO i kommunen. Velg Barnehage eller SFO i menyen over og start registrering av søknad.

Dersom du ikke har et gyldig norsk fødselsnummer, må du ta kontakt med Tjenesteområde barnehage (for søknad til barnehage) eller skolen (for søknad til SFO).

Du må være innlogget for å:

- endre eller slette søknad
- svare på tilbud om plass
- søke om endring av plasstype
- endre/si opp eksisterende plass
- søke om permisjon (barnehage)
- endre kontaktinformasjon: adresse, mail, mobil etc.